„Obec Věžnice se přihlásila k programu MA21 již v roce 2009. Protože je Věžnice jenom malou obcí, není možné napodobovat programy MA21 větších obcí či měst. Naše obec se snaží nalézt svoji vlastní cestu. Za poslední čtyři roky se v rámci realizace programu MA21 podařilo uskutečnit řadu zajímavých projektů. Řada těchto projektů je zaměřena na práci s veřejností, komunitní akce, propagaci komunitního plánování nebo na veřejná projednávání projektových záměrů. Akce se zaměřují na různé cílové skupiny, jako jsou děti, senioři a členové místních spolků a sdružení," vysvětluje starosta Josef Málek.

Zatím se ve Věžnici podařilo uskutečnit tyto projekty: Bezpečná Věžnice, Věžnice žije zdravě, Věžnice zdravá obec, Když přichází ten vánoční čas a Čistá Věžnice.

Další plánované investiční projekty jsou například dětské hřiště, jehož podobu by si navrhly samy děti. Přírodní zahrada v areálu hřiště pro děti, projekt nové hasičské zbrojnice a klubovny pro maminky s dětmi, projekt přestavba kulturního domu, projekt úpravy veřejné zeleně a opravy mostu v dolní části obce.

MA 21 je celorepublikový projekt podle vize OSN A Evropské unie.

V MA21 hraje hlavní roli místní veřejná správa. Bez její aktivní vůle nemůže Místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani dále fungovat, místní samospráva má spolupracovat s neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi, jen tak je možný kvalitní rozvoj daného města či obce.