Jediný v Česku. Žádný druhý neexistuje. To je židovský tyfový hřbitov v Havlíčkově Brodě. Brzy k němu povede nová přístupová cesta. Hřbitov se tak stane jednou z nejzajímavějších turistických památek. Stavba cesty už začala.

Kdo chtěl v minulosti hřbitov vidět, musel přejít pole u staré silnice na Prahu za novým hřbitovem. Starodávné náhrobky se skrývaly mezi stromy a vysokou trávou. S projektem na obnovu hřbitova a cestou k němu přišli brodští skauti. 

Podle starosty Jana Tecla si tyfový hřbitov zasloužil lepší osud. Proto radnice podnikla konkrétní kroky. „Došlo ke směně pozemků s majitelkou části cesty od nového hřbitova do Lázničkovy stráně, odkud povede odbočka na židovský hřbitov. Každý starosta musí být rád, že na svém území takovou raritu má. Kde to bude možné, necháme podél cesty vysadit stromy a keře,“ upřesnil starosta. Cesta k tyfovému hřbitovu bude podle Josefa Beneše z odboru rozvoje města stát přes půl milionu. Bude ze speciálního betonu, jeden a půl metru široká a přes dvě stě metrů dlouhá.

Základní škola Přibyslav otevřela zvláštní třídu pro uprchlické děti
Třída pro uprchlíky. Do školy v Přibyslavi nastoupilo sedm dětí z Ukrajiny

Například turistka Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu na hřbitov občas vodila přátele a známé. „Je to tajemné magické místo. Jen se bojím, když bude tak vidět, aby ho časem někdo nezničil,“ poznamenala. 

Cesta je ale jen začátek. Podle radních si unikátní tyfový hřbitov zaslouží větší pozornost. U hřbitova na historii místa upozorní informační tabule. Hřbitov se dostane i do městských propagačních materiálů. O prvotní úpravu a údržbu hřbitova se už zhruba dva roky starají brodští skauti. Majitelem hřbitova je pražská židovská obec.

Její předseda František Banyai proti zviditelnění hřbitova nemá námitky a neobává se, že by to mohlo výrazně uškodit. „Domnívám se, že je dobré zpřístupnit významnou památku. Samozřejmě riziko vandalství vždy existuje, lidská hloupost je neměřitelná. Takové riziko by nemělo být důvodem, abychom hřbitov skrývali. To by bylo špatné. Památka je součástí historie Brodu a jsem rád, že to radní vědí,“ řekl Deníku.

Tyfový hřbitov Brodě

Na hřbitovní ploše 25 x 25 metrů bylo dodnes zachováno 86 prostých náhrobních kamenů s hebrejskými nápisy. Výjimečně je uvedené jméno, bydliště a datum úmrtí latinkou. Ke hřbitovu nevede žádná přístupová cesta. Do dnešních dní se nedochoval ani dřevěný plot, ani hřbitovní domek. Těžko patrný je také původní záměr stromové výsadby. Přesto se jedná o jediný hřbitov svého druhu v České republice, jehož význam daleko přesahuje místní židovské dějiny.

Zdroj: Muzeum Vysočiny.

Trochu jiný názor má bezpečnostní analytik Jan Schneider z Okrašlovacího spolku Havlíčkův Brod. „Na jednu stranu mě to těší. Hřbitov je unikát. Z praktického důvodu jsem proti. To, že leží v tak odlehlém místě, ho zachránilo před zhanobením. Snadný přístup zvyšuje riziko,“ vysvětlil Deníku už v době, kdy se začalo o zpřístupnění hřbitova v Brodě mluvit. Možným řešením by byla podle Schneidera nějaká účinná ochrana hřbitova. To by ale nebylo levné. Že hřbitov ležel stranou zájmu, ho uchránilo před zničením. 

 Hřbitov vznikl v lednu roku 1917. Byly na něm pohřbeny zhruba čtyři stovky válečných židovských uprchlíků, převážně z Haliče a Bukoviny z vystěhovaleckého tábora, který vznikl za první světové války v areálu brodské psychiatrické nemocnice. V táboře bylo odhadem až deset tisíc lidí. Podle Aleny Jindrové z brodského Muzea Vysočiny při epidemii v táboře zemřelo víc než čtyři stovky lidí.

Ti byli nejdřív pochováni na židovském hřbitově v Ledečské ulici. „Ten ale časem nestačil. Proto vznikl hřbitov pro židovské uprchlíky,“ upřesnila.

Na hřbitově je zachováno asi devadesát náhrobků nebo jejich částí. Další mohou být zaneseny hlínou. „Jedná se většinou o jednoduché stély s hebrejskými nápisy. Někde je ale napsáno jméno zesnulého a místo původu latinkou,“ upřesnila židovská obec.