Nestalo se tak ale zásluhou investora, v tomto případě obce, nebo projektanta, nýbrž dětí samotných. Ty si totiž ještě před prázdninami sedly a školu do veselých barev ve svých výkresech, v uvozovkách řečeno, oblékly.

„Jsme rádi, že jsme našim školákům a učitelům mohli takto vyjít vstříc. Všichni v zastupitelstvu chceme, aby naše škola byla pěkná a aby byla dobrou vizitkou obce. Původní fasáda z roku 1958 byla v hrozném stavu, a proto těch devíti set tisíc korun, které nová fasáda stála, rozhodně nelitujeme," uvedl starosta Veselého Žďáru Jan Panský. Průčelí školy tvoří šest výklenků a každý z nich je v jiné barvě. „Okolní fasáda průčelí je pak většinou ve žlutém provedení. Škola má totiž ve svém logu symbol vycházejícího slunce a právě žlutá tuto skutečnost přímo akcentuje," poznamenal Panský.

Opravu fasády zaplatila obec ze svého. Požádala sice o dotaci, Ministerstvo pro místní rozvoj ale její žádosti nevyhovělo. „Do budovy školy a jejího vybavení průběžně investujeme. V roce 2011 byla vyměněna všechna okna a dveře, zprovozněno bylo také multifunkční tartanové hřiště. O tři roky později přibylo i hřiště pro mateřskou školu vybavené mnoha prvky pro hry dětí a letos přišly na řadu fasáda a nové pískoviště," vyjmenoval Panský s tím, že výstavbu obou zmíněných hřišť obec uskutečnila i díky získaným dotacím.

Do školy ve Veselém Žďáru chodí v současné době dvacet dětí, její kapacita je ale dvojnásobná. Ve dvou třídách se učí žáci všech pěti ročníků prvního stupně. K dispozici mají kromě jiného počítačovou učebnu, interaktivní tabule, moderní tablety či čtečky elektronických knih. Kapacita mateřské školy je využita stoprocentně, navštěvuje ji čtyřiadvacet předškoláků. Škola vzdělává a vychovává nejen místní děti, ale také žáky přespolní. Ti dojíždějí z Havlíčkova Brodu, Rozňáku a Okrouhlice.

„V roce 2011 jsme si zvolili školní vzdělávací plán s názvem Pohoda. Plně odpovídá našim představám a potřebám. Myslím, že vystihuje i atmosféru, která v naší škole panuje. Děti se učí v příjemném a přátelském prostředí. Dodnes například nevíme, co je šikana, nebo záškoláctví. Permanentně uplatňujeme individuální přístup k žákům, výuku tak u nás s úspěchem zvládají i děti s vývojovými poruchami učení," řekla ředitelka školy Květoslava Kubátová.

O kvalitě výuky vypovídají i dosažené výsledky v mezinárodním testování. „V loňském roce se naši čtvrťáci umístili v matematice na 35. místě a v přírodovědě byli dokonce jedenáctí ze 164 testovaných škol. I letos očekáváme dobré výsledky," podotkla Kubátová. Z Veselého Žďáru odcházejí žáci na druhý stupeň především do havlíčkobrodské ZŠ Wolkerova, nebo pokračují ve studiu na osmiletém havlíčkobrodském gymnáziu. „Dosahují tam dobrých výsledků. I to je jasným důkazem toho, že jim naše malá škola dává dobré vzdělání," zdůraznila Kubátová. Není bez zajímavosti, že se škola přihlásila do programu Ekoškola. „Cílem tohoto programu je naučit žáky snižovat ekologický dopad školy a také svého jednání na životní prostředí. Žáci aplikují získané zkušenosti i v rodinách. Program je koncipován tak, že podstata činností je postavena na žácích, samozřejmě s ohledem na jejich věk a zkušenosti, nikoliv na učitelích. Nyní jsme ve fázi sestavování ekotýmu, v němž budou jak žáci, tak zaměstnanci školy. Tým posléze zpracuje analýzu výchozího stavu ve škole a připraví plán činnosti. Po celý rok bude probíhat monitorování a vyhodnocování. Žáky bude navíc provázet environmentální výchova i přímo ve výuce. Společně si vytvoří vlastní ekokodex," přiblížila Kubátová.

Dětem se často nechce domů

Škola ve Veselém Žďáru je i přirozeným centrem mimoškolních aktivit dětí. Každoročně otevírá čtyři nebo pět zájmových kroužků, a to ve spolupráci s rodiči, kteří sami kroužky vedou. U školy bývá živo i každý den po vyučování. „Areál školy je odpoledne volně přístupný. Děti si mohou hrát na hřištích, nebo na školní zahradě. A věřte mi, že dost často od nich slýcháváme, že se jim ani nechce odcházet domů," uzavřela s úsměvem ředitelka Kubátová.