Komunikace je na mnoha místech pro současný provoz příliš úzká a kořeny stromů zvedají její povrch.

Kácení stromů se nelíbí ekologické neziskové organizaci Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Arnika považuje kácení stromů ve vegetační době za naprosto nevhodné a označila ho za bezdůvodné.

„Je zarážející, že kácení probíhá ve vegetační době, kdy může mimo jiné dojít k likvidaci chráněných druhů, například netopýrů nebo drobných bezobratlých živočichů. Jménem Arniky jsem okamžitě kontaktovala Českou inspekci životního prostředí a podala podnět k prošetření celého případu, k jehož vyřízení má bohužel až třicet dní. Padlé stromy už to sice nezachrání, věřím však, že otupí možné další plány na letní kácení v aleji," říká vedoucí jihlavské pobočky Arniky Jana Vitnerová.

Cesta byla stavěna pro koňský povoz

Pokácené stromy dělníci hned odváželi a odfrézovali pařezy. „Takové jednání je přípustné pouze v případech, kdy celospolečenský zájem převyšuje zájmy ochrany přírody. V tomto případě jde však podle našich informací o rekonstrukci málo frekventované komunikace III. třídy a alej podél ní je z velké části památná," uvedl Vratislav Vozník, tiskový mluvčí sdružení Arnika. Stromy dosahují výšky mezi patnácti a dvaceti metry. Výjimkou nejsou stromy s obvodem kmene i tři sta centimetrů. Stojí zde celkem 306 stromů.

Podle starosty Žižkova Pole Jana Čepla má tento problém více rovin než tu, kterou striktně zastává Arnika. „Zástupci Arniky se měli přijet podívat do aleje v jarních a letních měsících tohoto roku. Při uzavření silnice ve Stříbrných Horách a následném uzavření komunikace v Havlíčkově Borové byla tato komunikace hlavním tahem na Přibyslav. Ale i při zcela běžném provozu je tato komunikace, a to podle mého měřítka, velmi frekventovaná," myslí si Čepl.

Tato cesta byla podle jeho slov dříve stavěna pro koňský povoz a dnešní situaci už neodpovídá. „Množství aut je každým rokem větší. Ale to je diskuse na delší rozhovor," dodal starosta.

„Druhým diskutabilním slovem je celospolečenský zájem. Podle striktních vyjádření zástupců Arniky neexistuje celospolečenský zájem, který by přesahoval ochranu přírody. Je mi nadmíru jasné, že pro občany žijící v Praze či Jihlavě je zájem o ochraně aleje v nezměněné podobě. Pro většinu občanů místních je zájem jiný. Stejně tak je jiný zájem lidí ze Zlína a podobně. Co je tedy celospolečenský zájem? Na tom nejsou schopni se domluvit ani přední čeští filozofové," pokračoval Čepl s tím, že pokud je tedy zájem Arniky o celistvost aleje a ne o jednotlivých částech, nebyla tato celistvost, podle jeho názoru, porušena.

Běžný kolemjdoucí si podle starosty dvanácti chybějících stromů ani nevšimne. „Pokud ovšem je zájem Arniky o nezměněnou podobu krajiny na vesnici. Myslím si, že v tomto smyslu nenajdeme společnou řeč. Vesnice a okolí je živoucí organismus, který se vyvíjí, a jejím zakonzervováním vytvoříme skanzen. Vám by se chtělo žít ve skanzenu? Co se týče živočichů, nechme rozhodnout Českou inspekci životního prostředí a nepředjímejme jejich rozhodnutí," dodal starosta. Mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová dále uvedla, že k zemi půjde dalších několik stromů. Ty už ale nespadají do katastru obce Žižkovo Pole. „Stromy půjdou k zemi koncem srpna. Podotýkám, že všechny padlé stromy nejsou v památkové zóně," zdůraznila Svatošová. O to, aby stromy byly zapsány do památkové zóny, Arnika opakovaně usiluje.

Pro větší bezpečnost řidičů nezisková organizace opatřila kmeny všech stromů v aleji bezpečnostním nátěrem – bílou barvou. Stromy tak budou v noci s za šera lépe viditelné. „Ale o údržbu se Arnika a nikdo jiný již mnoho let nestará. Navíc kmenů opatřených bílým nátěrem se někteří řidiči spíše zalekli a místo vpravo jezdili uprostřed, což vytvářelo při míjení kolizní situace," dodává starosta obce.

Beáta Dvořáková