K zásahu došlo v rámci akce Zeleň do Havlíčkova Brodu, jež je podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Náhradou za pokácené dřeviny budou vysázeny nové stromy. „Konkrétně se bude jednat o úzkokorunné habry, které dobře snáší městské prostředí a nedosahují, oproti stávajícím stromům, tak velkého vzrůstu. Kácení i následné výsadby provede odborná arboristická firma," uvedla Kateřina Hamanová z oddělení řízení projektů.

Všechny práce byly prováděny na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ke kácení byla vydána platná povolení a posudky orgánů ochrany přírody.

Libor Blažek