Pořádalo ji Městské divadlo a kino Ostrov ve spolupráci s Úřadem práce. Budoucím studentům a jejich rodičům se představilo téměř 70 škol a odborných učilišť z různých míst republiky.

Nabídka byla pestrá. Zajímavý obor pod názvem Požární ochrana nabídla například Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav. Zaměřuje se nejen na požární ochranu, ale také na zdravovědu. V učebních osnovách jsou i kurzy sebeobrany. Když škola obor otvírala, hlásilo se 37 studentů, zájem ale postupně roste. Absolventi čtyřletého oboru najdou uplatnění například v řadách profesionálních hasičů, u ochranné služby, případně se budou moci ucházet o místa u policie. Podmínkou je dobrá fyzická zdatnost. O netradiční obor mají zájem nejen chlapci, ale také dívky.

Naopak zájemce o moderní technologie lákala ke studiu Delta, Střední škola informatiky a ekonomie z Pardubic.

„Myslím, že naše škola je v oboru informačních technologií IT nejlepší v Česku. Naši studenti dvakrát vyhráli celostátní kolo Studentské odborné činnosti SOČ. Mladé programátory u nás vychovávají lidé, kteří jsou v tomto oboru špičkou. Otvíráme dvě třídy v každé bude 26 studentů. Zájem u nás studovat mají i dívky, ve škole jich je deset,“ prozradil ředitel školy Jiří Formánek, zatím co názorně předváděl jak funguje takzvaná robotická ruka.

Michaela Málková a Kristýna Drahozalová přijely do Havlíčkova Brodu z Ledče nad Sázavou. Zatímco Michaela ještě rozhodnutá není, její spolužačka měla od začátku jasno. „Zajímá mě matematika, chtěla bych studovat nějaký ekonomický obor," svěřila se Kristýna. Podle pořadatelů burzy škol to ale jsou hlavně rodiče, kdo mívá poslední slovo.

Nestudujte zbytečně, vyzývala budoucí žáky na svém letáku jedna ze středních škol. Právě budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce by měla být podle úřadu práce v Havlíčkově Brodě, tím hlavním kritériem pro výběr budoucí střední školy či učiliště. Stále bohužel platí, že mnohé učební obory jsou opomíjeny.

Přitom mnohdy skýtají absolventům do budoucna daleko větší  jistoty, než různé střední školy nabízející velmi zvláštní obory s líbivě znějícím názvem.

To, že na učební obory se hlásí jen školáci s výrazně nižší inteligencí, je podle úřadu práce jenom smutný mýtus. Například absolventi SOU Chotěboř pravidelně sbírají ceny  na celostátních přehlídkách řemesel SUSO v Praze. Dokonce ani vysokoškolský titul není dnes zárukou, že absolvent získá dobré pracovní místo. Dnes už vůbec neplatí, že třeba absolvent právnické fakulty či managementu neskončí  na úřadě práce. Obecně jen velmi těžko hledají uplatnění absolventi různých humanitních oborů. Ti se často musejí smířit i s nekvalifikovanou prací, nebo se musí rekvalifikovat,.