Byl vylomen z vrchu Kahlenberg, na němž byli v 17. století odraženi osmanští dobyvatelé a Evropa byla zachráněna před muslimskou expanzí.

Před sto lety o tom napsal báseň vídeňský Čech Josef Svatopluk Machar, v roce 1917 zaveršoval: „Jak zbitý pohan chvatem do svých dálek Turek táh', v paměti to psáno zlatem, v dějinách i v čítankách."

Ivo Havlík