Jak vysvětlil při jejich slavnostním odhalení za přítomnosti zástupce pražské židovské obce Daniela Vaňka starosta obce Milan Klement, rodina Turnovských žila v Pohledu do druhé světové války v domě čp 42, který dnes již neexistuje. Zůstaly jen pozemky ve vlastnictví obce.

„Stolpersteiny i pamětní deska připomínají osud Hany, mladší sestry Lea Turnovského (Leo jediný válku přežil) a rodičů Emmy a Maxe, kteří byli jakožto většina židovské populace zavražděni během druhé světové války v Osvětimi,“ informovala za obec Pohled kronikářka Martina Bořilová s tím, že kameny i deska byly do podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého uprostřed obce zasezeny již 14. srpna.

Tehdy do obce přijeli potomci rodiny Turnovských. Pokládání kamenů iniciovala Jarmila Taud, dcera Lea Turnovského, která dnes žije v Německu. Leo Turnovský ještě před válkou odešel do zahraničí. „Odjel do Velké Británie, kde bojoval za války v Královském letectvu, po válce se vrátil do Čech, ale po roce 1948 odešel zpět do Británie a nakonec až na Jamajku,“ shrnula stručně příběh svého otce Jarmila Taud a zavzpomínala i na osud své tety Hany Turnovské. „O tetě jsem se dozvěděla z novinového článku, který napsaly čtyři studentky gymnázia z Nového města na Moravě. Hana Turnovská se učila velmi dobře a vynikala v přírodovědných a technických oborech. Bohužel žila v době, kdy na území protektorátu začaly platit protižidovské rasové zákony. Odmaturovala v roce 1940, ale její rodina byla zatčena a odvezena nejprve do Ledče nad Sázavou, pak do Terezína a nakonec i do Osvětimi, kde zahynula Hana i její rodiče v roce 1943,“ zavzpomínala na svoji tetu Jarmila Taud. Samotného pokládání kamenů se 14. září ujal tvůrce projektu Stolperstein Gunter Demnig, který této akce v příslušném místě vždy osobně účastní.