Většinu nákladů na její pořízení uhradí Kraj Vysočina, zbytek doplatí město. Kamera bude střežit okolí městského hřbitova.

„Kraj Vysočina věnoval na kameru sto patnáct tisíc korun. Kamery jsou umístěny hlavně v problémových lokalitách, jako je centrum města, park Václava Fialy a sídliště na Chmelnici. V současné době máme patnáct kamer, tu poslední dostaneme letos," upřesnil ředitel Městské policie Chotěboř Jiří Novotný. Dodal, že kromě náměstí, parku a sídliště hlídá jedna kamera i sběrný dvůr.

Přítomnost kamerového sy-stému k lokalitě hřbitova si vyžádali i sami chotěbořští občané. „Na hřbitově se často krade, občas se tam scházejí divné existence," posteskli si  oslovení obyvatelé, kteří v blízkosti hřbitova žijí, nebo tam často chodí.

„Například kamera v parku V. Fialy je v současné době opravdu potřebná. Opakovaně se v parku scházejí osoby, které se zde opíjejí, znečisťují veřejné prostranství, hází na zem nedopalky cigaret, PET  lahve a jiné odpadky. Nedávno se tak podařilo odhalit dva mladíky ve věku osmnácti a devatenácti let, kteří se dopustili prohřešku proti veřejnému pořádku. Byla jim uložena bloková pokuta," informoval Novotný.

Podle jeho informací k takovým událostem v parku dochází pravidelně.

Potřeba budou ještě další kamery

Protože služba sleduje dění ve městě pomocí kamer soustavně, daří se odhalovat různé prohřešky na poli veřej-ného pořádku, či dopravní přestupky mnohem rychleji a efektivněji. Kamery jsou také varováním pro různé zloděje a kapsáře.

„Skutečnost je ovšem taková, že protiprávní jednání se z oblastí střežených kamerami přesouvá do jiných lokalit," konstatoval Novotný. Proto by městská policie ráda do budoucna kamerový systém ve městě ještě rozšířila.

Nejenom Chotěboř, ale i jiná města a obce v okrese se „uchylují" pod ochranu bezpečnostních kamer. Kamerový systém má, a to dokonce na hřbitově, kvůli zlodějům město Ždírec nad Doubravou, které plánuje letos rovněž kamerový systém rozšířit.

„Dlouhá léta se hřbitov ve Studenci nezamykal, nebylo to potřeba. Teď to ale vidíme jako nutnost. Na hřbitově se krade, tak jako nikdy. Ztrácí se vázy, květinová výzdoba, mizí doslova ve velkém," povzdechl si ždírecký starosta Jan Martinec v době, kdy se město rozhodlo pro tak nepopulární, ale nutné opatření. Podle jeho tehdejšího názoru si studenecký hřbitov zřejmě vyhlédl kdosi, kdo odtamtud květiny kradl na zakázku a nejspíš je hned obratem ruky šikovně prodal.

Na množství krádeží na hřbitově si stěžují i občané v Přibyslavi. Tam ale žádný kamerový systém v současné době není. Jako první vesnice v Podoubraví chce mít svůj kamerový bezpečnostní systém i obec Sobíňov.