Na odkanalizování místních částí Dobrá a Keřkov pracuje město Přibyslav už deset let. Projekt vznikl až v roce 2013 kvůli změnám zákona o zadávání veřejných zakázek.

„V roce 2017 jsme připravili žádost o dotaci na výstavbu kanalizace od Ministerstva zemědělství ČR. Zároveň jsme rozběhli výběrové řízení a po jeho ukončení čekali na potvrzení přidělení dotace. Díky tomuto období musel být prodloužen konečný termín dokončení stavby, neboť jsme s podpisem smlouvy čekali na odsouhlasení dotace,“ sdělil starosta Martin Kamarád (ODS).

V březnu 2018 byla dotace ve výši 16, 610milionů korun potvrzena ministerstvem zemědělství a stavba mohla být zahájena. Staví se nejen na pozemcích města, ale i na pozemcích ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic I/19) a na mnoha soukromých pozemcích. „S majiteli pozemků po dokončení stavby dojde k uzavření smluv o zřízení věcného břemene. Celková cena stavby včetně DPH, po uzavření dodatku, kdy je DPH v tomto případě odpočitatelnou položkou, činí přes 49,6 milionů korun. V letošním roce jsme požádali Kraj Vysočina o další dotaci a doufáme, že budeme s touto žádostí úspěšní,“ konstatoval starosta Kamarád.

Předpokládaný termín dokončení stavby je v květnu tohoto roku, nicméně práce v Dobré a Keřkově končit v té době nebudou. „Po kolaudaci hlavního řadu bude třeba budovat přípojky do jednotlivých nemovitostí. Zároveň budeme dokončovat řady kanalizace a vody, které vedou do nemovitostí, jež nebyly součástí původní projektové dokumentace. Jsou to například domy, které v době projektování a povolování ještě neexistovaly. Bližší informace se obyvatelé místních částí dozvědí na schůzce v jarních měsících,“ popsal další průběh prací starosta Kamarád.

Do konce roku by měly být opraveny chodníky v Keřkově a komunikace v Dobré. „ Odkanalizování takovýchto místních částí, jež má každá téměř dvě stě obyvatel, je dnes už téměř zákonná nutnost a je to základní předpoklad pro rozvoj místních částí. Věřím tedy, že se podaří celé dílo v letošním roce řádně dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Je to jeden z hlavních úkolů naší samosprávy v roce 2019,“ zdůraznil starosta.