l roku, kolaudace celého systému se uskutečnila loni v prosinci. Stavbu tlakové kanalizace jsme prováděli po etapách, protože se jednalo o stavbu za desítky milionů korun. První práce proto započaly už v roce 2014," informoval starosta obce Miloš Uchytil.

Odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod z obce Nová Ves u Chotěboře je řešeno systémem tlakové kanalizace a novou čistírnou odpadních vod.

Čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena i pro čištění splaškových odpadních vod z obce Víska, které do ní budou přitékat také tlakovou kanalizací. Celá akce byla vypočítána na více než 30 milionů korun. Podílel se na ní Kraj Vysočina, který poskytl obci dotaci 15 procent ve výši 4,8 milionu korun. Celých 60 procent, to je 19,3 milionu korun, dostala obec o Ministerstva zemědělství. Zbývajících 8,7 milionu korun investovala Nová Ves z vlastního rozpočtu.

Na tuto investici si Nová Ves podle starosty vzala úvěr. Základ pro stavbu čistírny tvoří železobetonová monolitická nádrž.

„Kanalizaci a čistírnuvyužívají pouze obyvatelé Nové Vsi. To znamená asi 600 osob ve všech budovách, které mají vnitřní kanalizaci. Okolní osady jsme na kanalizaci a čistírnu nepřipojili. Stavbu prováděla firma Poor, která vyhrála výběrové řízení," upřesnil starosta.

S vybudováním nové kanalizace a čistírny se samozřejmě v obci zvedly obyvatelům některé poplatky. Vodné se v obci neplatí, ale stočné se podle starosty Uchytila domácnostem zvedlo asi o pět korun, z původních osmnácti korun na třiadvacet.

Jak ušetřit?

„To je zatím předběžná částka. Ukáže se, jak to bude dál, protože obec nemá žádné chemické provozy, ale vymýšlíme možnosti, jak na chodu kanalizace a čistírny ušetřit. Například vývoz kalu na speciální čističku do Chotěboře je drahý. Proto hledáme společně s technologem způsob, jak kaly co nejvíc hutnit, abychom do Chotěboře nevozili vodu," konstatoval starosta s tím, že stavba kanalizace a čistírny byla jedna z nejnáročnějších investičních akcí v obci z posledních let.

„Roční rozpočet obce je 7,5 milionu korun. Z toho jednu třetinu věnujeme na správu obce, údržbu obecního majetku a platy zaměstnanců. Druhou třetinu pohltí splátky úvěru, který jsme si vzali na přestavbu školy, kanalizaci a chodníky. Zbývá nám jedna třetina na každoroční investice," upřesnil starosta.

Připojení sousední Vísky na čistírnu ale hned tak nedojde. Podle starosty Vísky Ondřeje Čapka je totiž její připojení k čistírně v Nové Vsi, obrazně řečeno, hudbou budoucnosti.

„Zatím se jedná pouze o pří-slib, že se v budoucnu připojíme. Protože pokud to nebude nutné, kanalizaci v obci stavět nebudeme. Nemusím zdůrazňovat, že je to hlavně z finančních důvodů. Takové investice dnes čítají desítky milionů korun. Víska peníze na takovou stavbu v současné době nemá, půjčovat si a zadlužovat obec určitě nebudeme," zdůraznil při otevření nové čistírny starosta Čapek.

Jeho slova potvrzují zkušenosti většiny obcí, které se do stavby čistíren odpadních vod pustily již dříve, a bez úvěru se neobešly. Mnohamilionový úvěr si na čistírnu musela vzít a léta jej splácet například obec Sobíňov.