Tzv. dvojdomek byl hezky opraven a jeho čistě bílá omítka září mezi vysokými stromy, z nichž podzim shodil všechno listí. Ves Zboží vlastnil Smil z Lichtenburka, první písemná zmínka o ní je z roku 1307, ale založena byla o padesát let dříve. Název vsi je odvozen od obilí, jemuž se ve středověku pravilo a na Ostravsku dodnes říká zboží. V přibližně 50 domech ve Zboží žije necelých 200 obyvatel, pokud nepočítáme klienty sociálního ústavu Domov.

Ivo Havlík