„Volně stojící barokní kaplička z doby kolem poloviny 18. století tvoří zajímavou místní dominantu. Mimořádně hodnotná je vedle vlastní architektury zejména fresková výmalba interiéru, která vyniká neobyčejně vysokou uměleckou úrovní a pro obdobný typ drobné sakrální architektury je naprosto unikátní,“ říká za Národní památkový ústav v Telči (NPÚ) Ilona Ampapová.

Částečně odkryté a do detailu propracované mistrovské dílo podle památkářů svou úrovní převyšuje i výzdobu mnoha velkých sakrálních objektů, včetně nedalekého poutního místa kaple sv. Anny v Pohledu. „Tato náhodně objevená cenná figurální výmalba, pravděpodobně z období baroka, je zasazená do iluzivního celku malované oltářní architektury. Zatím je celoplošně ukryta pod pozdějším vápenným líčením. Téma motivu tak lze zatím jen odhadovat na základě několika provedených sond. Celkové odhalení malby a následné restaurování proběhne v letošním roce,“ sděluje Ampapová.

Omítka skrývala fresky

„Obec Pohled je vlastníkem kaple Panny Marie v Simtanech. Poté, co kapli loni v srpnu prohlédli zaměstnanci Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči, byl obcí a NPÚ Telč dohodnut postup prací pro prohlášení kaple za kulturní památku. Dne 19. září byl proveden průzkum maleb v interiéru architektem Vojtěchem Pavelkou z NPÚ Telč,“ informoval obyvatele Pohledu o kapli starosta obce Milan Klement.

Průzkum interiérových maleb se uskutečnil v rámci oprav kaple, které se rozhodla provést obec Pohled. Při té příležitosti čekalo na řemeslníky nemalé překvapení. V kapli byly odhaleny malířské prvky s barokní tématikou. Interiér byl podle vedení obce Pohled podroben sondáži pro ozřejmnění povahy malby a jejího původu. I z omezených ploch vybraných pro sondáž lze přesvědčivě tvrdit, že se jedná o nezvykle bohatý a kvalitní výjev barokního mistra, patrně ikonografický. Lze konstatovat, že malířský přístup k interiéru takto malého a k interiéru takto malého a domněle méně podstatného objektu je pro tento kraj nebývalý. Zdokumentovaným barokním malbám je přisuzována vysoká umělecká hodnota.

„V rámci celého Kraje Vysočina se jedná o výjimečnou freskovou výzdobu, která je projevem mimořádné uměleckořemeslné zručnosti v prostředí malé vesnice,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Stav kapličky je podle Ampapové po kompletní rekonstrukci exteriéru v roce 2013 dobrý. Byla provedena rekonstrukce fasády a střechy a odvlhčení položením drenáže. Došlo k elektrifikaci zvonění a přeskládání podlahy. 

Kromě 2 974 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. To znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).