Většinou je najdeme v centru obcí. V minulých letech byly tyto objekty opomíjeny, na jejich údržbu se neprávem zapomínalo a chátraly.  Podobný osud prožívala ještě nedávno kaplička v osadě Dolní Dlužiny nedaleko Světlé nad Sázavou, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Ne že by byla v minulosti zcela bez povšimnutí, poslední její větší oprava byla provedena před jednadvaceti lety. Svědčí o tom malá mosazná destička, připevněná na zdi, vpravo od oltáříku, na které je text: „Opravu v roce 1993 financoval personál kasáren Ripperda z Haarlemu v V Holandsku." To bylo v době, kdy se rozvíjely partnerské vztahy mezi městem Světlá nad Sázavou a holandským městem Haarlem.

Vícezdrojové financování

Od té doby se však na kapličku zapomínalo, střechou do ní začalo zatékat, projevila se i spodní vlhkost. Nad bočním oknem pukla zeď, začala opadávat vnitřní i venkovní omítka, prostě kaplička volala po důkladné opravě. Na popud Osadního výboru se jejím stavem začal zaobírat Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, pod který Dolní Dlužiny správou patří.

O tom již hovoří Jana Satrapová z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje města Světlá nad Sázavou:

„Bylo třeba vypracovat projekt a začít hledat možnosti jeho financování a to se podařilo. Projekt pod názvem Obnova kaple v Dolních Dlužinách je spolufinancován z dotace poskytnuté Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím MAS Královská stezka Habry a z finančních prostředků města Světlá nad Sázavou. V projektu jsou zahrnuty zemní drenáže, opravy zdiva, omítky a oprava střechy včetně věžičky zvonice. Z předpokládaných nákladů 265 tisíc korun  činí dotace 197 tisíc korun  a  ostatní uhradí město Světlá nad Sázavou."

V druhé polovině dubna se projekt opravy kapličky začal naplňovat.

Byly otlučeny omítky a provedeny zemní drenáže, které by měly zamezit vzlínání spodní vlhkosti.

V současné době provádí dělníci firmy Bravis Dolní Město kompletní opravu střechy. Nejprve byl z věžičky sejmut železný kříž s ozdobnou makovicí, do které se často vkládali archiválie pro budoucí generace, jako doklad o té které době, aby si potomci mohli udělat obrázek o tom, jak se dříve žilo.

„Byli jsme zvědaví, zda v ní něco najdeme, ale nebylo tam nic," přiznal Pavel Pojezný, když ukazoval kříž z věžičky. Celá oprava kapličky by měla být dokončena v červnu letošního roku.

Jiří Víšek