Projekt karet podpořil starosta Zbyněk Stejskal. „Cílem je získat přesnější údaje o odevzdaných odpadech, proto se obsluha sběrných dvorů při příjezdu dotazuje a prověřuje, s jakými druhy odpadů občan do sběrného dvora přijíždí. Zároveň je cílem odklonit z občanského odpadu podnikatelský odpad nebo odpad obyvatel okolních obcí,“ vysvětlil v době, kdy projekt začal. Letos je vidět, že zavedeným opatřením se podařilo snížit množství objemného odpadu. K prvnímu výraznému poklesu objemného odpadu došlo v polovině roku. V prosinci skončilo na skládce v Brodě už jen 119 tun, zatímco na počátku roku to bylo ještě 231 tun. Ve srovnání s rokem 2021 bylo na skládku uloženo o 1565 tun objemného odpadu méně.

Kolikrát kdo na sběrný dvůr přijede i množství odpadů zůstává zatím bez omezení. Obyvatelé města mohou zdarma do sběrných dvorů odložit komunální odpad z domácnosti nebo nemovitosti. To mají hrazeno v rámci poplatku za komunální odpad. „Ale ten, kdo odkládá mnohonásobně více odpadů, než je pro domácnost běžné, nebo protizákonně zneužívá systém města, může ztratit právo na odložení odpadu ve sběrném dvoře a může dojít k za blokování odpadové karty,“ varuje starosta.

Ten už dříve upozornil Deník na skutečnost, že si někteří lidé v Brodě udělali z odvozu odpadu zvláštní živnost jako takzvaní odpadoví koně a ve dvoře ukládají odpady za někoho, kdo by musel za uložení platit. „Například během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost žijící v bytě na sídlišti navštívit sběrný dvůr devětačtyřicetkrát. Zaznamenali jsme i četné vstupy u některých lidí, co mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu pro podnikání,“ upřesnil místostarosta. Odpadová karta je způsob, jak tomu bránit. Ne všichni v tom však vidí výhodu. „Omezit možnost legálně uložit odpad znamená černou skládku. Nepořádek se bude místo ve dvoře válet po lesích,“ poznamenal živnostník Martin Beránek. Při kontrolách přímo ve sběrných dvorech úředníci zjistili, že dochází k půjčování odpadových karet obyvatelům z okolních obcí nebo podnikatelům. „Lidé, kteří se tak chovají, vystavují se nebezpečí zablokování odpadové karty,“ zdůraznil Stejskal.