Provádět ji budou, a to po dobu až tří týdnů, pracovníci restaurátorské dílny Otakara Marcina. Odstraní především vady, které na kameni způsobuje proudící voda.  Autor sochy antického boha Tritona s jeho atributy není znám, ovšem podle obdobné kašny v Jihlavě je přisuzována sochaři Janu Václavu Prchalovi (1744 – 1811). V brodských pověstech nicméně vystupuje nepoctivý pekař Koudela, který ji za trest musel postavit.

Libor Blažek