„Máme ve městě místa, která by mohla vypadat jinak. Toto bude úkolem firmy. Na pořad dne se pak dostane například i prostranství za Doubravkou nebo ulice V Drážkách. Během dvou let by mohlo dojít ke zpracování studie na využití těchto lokalit, případně o doplnění mobiliářem. Na projektovou dokumentaci jsme získali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl starosta Tomáš Škaryd.

V současnosti se diskutuje například i o tom, co dál s kašnou. „Je v havarijním stavu. Kašna bývá obyčejně dominantou a ozdobou města, u nás to tak není. V příštím roce bychom ji proto chtěli zrekonstruovat. Půjde o vyzvednutí na povrch a celkovou obnovu tak, aby byla důstojným historickým prvkem města,“ doplnil Tomáš Škaryd.