„Ač neradi, museli jsme nechat pokácet jeden ze starých kaštanů na náměstí. Původně jsme chtěli odlehčit stromu ořezem a bezpečnostní vazbou zpevnit prasklý kmen. Ukázalo se však, že prasklina  táhnoucí se po celé délce trouchnivějícího kmene ve větru významně pracuje, únorovými vichřicemi byla rozšířena a hrozilo rozlomení a pád stromu na exponovaném místě,“ informoval starosta Zdeněk Rafaj. 

Odborník označil stav stromu za kritický.  Proto byl kaštan na základě povolení bezodkladně pokácen.  Na jaře nechá městský úřad na místě starého katanu zasadit strom nový.