Jak vysvětlil Václav Hlaváč, je kavka původně divoký pták, který sídlil ve stromech nebo ve skalách. Je dlouhověká, žije až 30 let. Dnes divoké kavky téměř vymizely, zato ve městech jich přibývá. „Kavky často sídlí v komínech, staví si hnízda v konstrukcích budov, kde je ohrožují necitlivé opravy,“ vysvětlil Hlaváč.

Podle ekologů je přežití kavek a úspěšné vyvedení jejich mláďat často závislé na dobré vůli a toleranci majitelů objektů, kde kavky hnízdí. Ačkoli jsou to ptáci velmi přizpůsobiví a vynalézaví, lidé se k nim často chovají lhostejně nebo jim i záměrně ubližují. Širokou veřejností jsou kavky bohužel často vnímány jako černí nevítaní ptáci, kteří obtěžují svým křikem.

Šťastným řešením není, jak podotkl Václav Hlaváč, stavět pro kavky budky na stromech. „Kavky jsou velmi přizpůsobivé. Budky rychle obsadí, ale tím se vystavují nebezpečí, že budou napadeny kunou skalní, takže se z budky stane past. A kun je v Brodě dost, v noci kunu potkáte i na náměstí,“ konstatoval s tím, že mnohem vhodnější je pro hnízdění kavek budka na stěnách budov.