Do redakce Deníku napsal, že řeší vodnický rébus – kde vyvěrá řeka Šlapanka.  Literatura totiž uvádí, že tato řeka pramení kilometr za Věžnicí, ale neříká za kterou. Vesnice tohoto názvu jsou na Vysočině dvě a nemají k sobě daleko. U první, která leží v okrese Jihlava, Šlapanka své vody počíná, druhou Věžnicí, už v okrese Havlíčkův Brod, protéká a své vody odevzdává Sázavě.

Pramen Šlapanky se nachází v severní části Brtnické vrchoviny, která je podcelkem Křižanovské vrchoviny, v nadmořské výšce 597 m. Prameniště je 9 kilometrů jižně od Polné a dvanáct východně od Jihlavy a leží na rozvodí Baltského a Černého moře.

Od pramene není daleko dálnice D1. Na Šlapance u „první" Věžnice v roce 1995 vybudovali rybník Obora. Vesnice by se mohla odlišit přívlastkem „Bahenní", staré razítko z roku 1741 totiž obsahuje nápis „Poctivá obec Bahenní Věžnice". Na horním toku je řeka označována též jako Jamenský potok – podle vsi Jamné, kolem níž protéká.   Šlapanka teče dvěma okresy – Jihlavským a Havlíčkobrodským. V Havlíčkově Brodě se jako levostranný přítok vlévá do Sázavy na jejím 164,4 kilometru ve výšce 408 metrů nad mořem, řeka tedy výškově „spadne" o 189 metrů. Délka jejího toku se uvádí jako rovných 35 km nebo 39 km, dostupné údaje o rozloze povodí jsou ještě propastnější, někde čteme 265,2 čtverečních km, jinde o 100 kilometrů  více.

Bohatá na vodu

Přibyslavský rodák Stanislav Štefáček ve své Encyklopedii vodních toků Čech, Moravy a Slezska (nakladatelství Baset, 2008) Šlapanku charakterizuje jako „sympatickou a zádumčivu říčku" a píše o ní: „Protéká Českomoravskou vrchovinou severozápadním směrem. Zprvu teče mělkým otevřeným údolím, místy zalesněným. Krajina je příjemná a velmi malebná. První úsek je od pramenů nad Mlýnským rybníkem u Jamného až k soutoku se Zlatým potokem. Je to dost široký potok, protékající uprostřed luk. Má bystrý proud a četné zákruty, občas tvoří mírné peřeje. Směrem k ústí je typem hlubší a zastíněné podhorské vody. Okolí je téměř neosídlené. Šlapanka je celoročně bohatá na vodu."

O sjízdnosti řeky píše rovněž publikace Kilometráž Česko-slovenské řeky (Olympia Praha,1978). Cenná vodácká příručka upozorňuje, že břehy bývají často hustě zarostlé a zasahují do řečiště, což ztěžuje plavbu i orientaci. Šlapanku lze splouvat již za mírně zvýšených vodních stavů. Stupnice obtížnosti je „jednička" z celkových šesti, což pro divokou vodu znamená charakteristiku „lehká"; vodáky čekají jen občas malé peřeje a jízdní dráhu lze snadno určit.

Vodácká literatura si cení, že Šlapanka je s loděmi dostupná po silnici i železnici. Při dopravě lodí po kolejích je nejvhodnějším místem k zahájení túry zastávka Šlapanov na trati Havlíčkův Brod – Jihlava, při dopravě auty je obvyklý začátek již ve Věžnici u soutoku se Zlatým potokem. Odtud ovšem jen za zvýšeného stavu, tedy když vodočet v Mírovce ukazuje 85 centimetrů. Túru lze spojit s plavbou po Sázavě, popřípadě zájezdem na Stvořidla. Délka sjížděné části Šlapanky je přibližně patnáct kilometrů. Protože řeka v meandrech někdy „stojí", její průměrný spád od Věžnice je pouze 2,8 promile, musí se pádlovat a plavba trvá 3 až 4 hodiny. Průměrný průtok u ústí Šlapanky do Sázavy činí 1,80 krychlových metrů za vteřinu. Tzv. stoletá voda představuje 76,0 krychlových metrů za sekundu, byla naměřena v Mírovce.

Kudy teče:

Přibírá 8 potoků: Šlapanku obohacují vody těchto potoků: Zhořský, Ochozský, Skrýšovský, Zlatý, Pozovický, Květnovský, Šachotínský, Stříbrný. Nejvydatnějším přítokem je Zlatý potok, který do Šlapanky ústí na říčním kilometru 15,1 mezi Věžnicí a Šlapanovem.

Obce a města na řece:  Věžnice (okr. Jihlava), Jamné, Věžnička, Polná, Věžnice (okr. Havlíčkův Brod), Šlapanov, Mírovka, Havlíčkův Brod.

Ivo Havlík