Eliška Kubátová žije v Brodě více než šedesát let. Chválí městský park. „Je nádherný. Nevím v okolí o městě, které by mělo něco podobného. Zajímavý je i hřbitov svatého Vojtěcha. Byl zchátralý, scházeli se tam vandráci. Člověk se tam bál i ve dne. Co ho město nechalo upravit, je to úžasně mystické místo,“ prohlásila. Naopak Tomáš Holenda není spokojený s bezpečností dětského hřiště u Billy, kde děti a rodiče obtěžují nepřizpůsobiví.

Pocitová mapa

* Projekt vznikl ve spolupráci města a univerzity Palackého Olomouc.
* Mapa se zabývá osobními názory lidí na problémy města v oblasti veřejného života, dopravy, nebo bezpečnosti.
* Výsledky radnice vyhodnotí.
* Využije je při plánování investic.

Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Pocitová mapa je horká novinka, která se poprvé objevila koncem minulého roku na veřejném fóru v klubu Oko. Radní se tam sešli s obyvateli města, aby si u kulatých stolů povídali o tom, co je v Brodě třeba změnit.

Pocitovou mapu v papírové podobě tady představil student Nikolas Blachopulos z univerzity Palackého Olomouc, která za její tvorbou stojí. „Je to jednoduchá a zábavná věc. Sedm otázek a sedm špendlíků podle barvy. Kde se cítíte příjemně, zapíchnete fialový špendlík a pak dál podle barev,“ vysvětlil.

Kdo nestihl navštívit veřejné fórum, mohl doplnit pocitovou mapu na webu města. „Tak budou radní znát místa, kde se nedá parkovat, kde se lidé necítí bezpečně, nebo kde se jim naopak líbí,“ upřesnila Marie Kudrnová, projektová manažerka veřejného fóra.

Podle starosty Jana Tecla jde o to, dát obyvatelům Havlíčkova Brodu možnost, aby si víc všímali místa, kde žijí. „Má to smysl. Lidé tímto způsobem mohou vyjádřit, s čím nejsou spokojení a co by radnice mohla změnit,“ zdůraznil.

Podle radního Libora Honzárka jsou některé problémy v Brodě známé už roky a radnice se je snaží řešit. Třeba parkování. Ovšem tady podle Honzárka platí, že co člověk, to názor. „Jinak problémy Brodu vidí podnikatel, jinak obyvatelé sídlišť, názory se liší i podle věku. Takže úkolem radních je najít takzvaný zlatý střed,“ podotkl.

Všechny otázky a připomínky vzešlé z veřejného fóra radnice a nově i z pocitové mapy, kterou obyvatelé Brodu vyplnili do konce loňského roku, radní následně ještě ověří veřejnou anketou. Některé návrhy se dočkají odezvy možná už v letošní roce. Výsledky podle starosty Tecla město využije jako podklad pro plánování investičních akcí.