„Během posledních 60 až 70 let zmizelo to, co patřilo k tváři české krajiny. Polní cesty, aleje, remízky. Tak zmizela i stará poutní cesta, která vedla přes obec k poutnímu kostelu v Sopotech,“ říká starosta Ivo Béna. Zachoval se po ní jen kamenný kříž u tří starých lip a název Hraběnčin křížek.

Proto se obec rozhodla obnovit cestu k tomuto kříži a vysadit podél cesty alej ovocných stromů starých odrůd. „Celkem bude vysazeno 120 stromků – třešně, jabloně, hrušně a slivoně,“ vysvětluje Béna.

Na projekt obec Oudoleň získala dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny ve výši 40 procent z celkových nákladů. Obec dále požádala o dotaci z Nadace Partnerství a projekt z Oudoleně byl zařazen do hlasování akce s názvem Stromy místo letáků. Jak upřesňuje starosta Béna, až do 24. srpna mohou obyvatelé Oudoleně, ale i ti, co podporují výsadbu nových alejí hlasovat na webových stránkách projektu Stromy místo letáků.

„Výsadba aleje proběhne v říjnu a zapojit se do ní může každý. V souladu s názvem projektu se mohou přihlásit občané nebo rodiny, kteří mají zájem si v aleji vysadit vlastní stromek. Nemusí to být jen obyvatel obce a nemusí mít v obci domek. Uvítáme každého,“ říká starosta. Každý stromek bude opatřen keramickou popiskou s obrázkem ovoce a jménem sázejícího.

Heidi Janků.
První hasiče na Pyrocaru v pátek uvítá Heidi Janků

Zájemci se mohou přihlásit do 21. září 2018 na obecním úřadě. Do projektu se zapojí mateřská a škola. „Děti alej nakreslily. Kresby jsou zveřejněny ve fotogalerii. Budou vystaveny na obecním úřadě, ve škole proběhne beseda s dětmi o ovocných stromech v krajině a jejich významu a děti vyrobí keramické popisky na stromy. Pomoc s projektem nám také přislíbil spolek Včelaříků,“ dodává starosta. Součástí výsadby bude doprovodný program (naučná stanoviště podél plánované aleje pro děti) a občerstvení.

Obec má také v plánu opravit křížek, nechat prořezat lípy a umístit u křížku lavičku.