Tváří v tvář této skutečnosti je s podivem, že zatím co protikuřácké tažení dosahuje v poslední době téměř úrovně hysterie (neboť je to zřejmě podle diktátu EU módní), nezletilí opilci nikomu zřejmě moc nevadí. V některých rodinách je dokonce běžné, že malé dítě dostává od rodičů k obědu ucucnout piva. Kluk, který si na rodinných oslavách pravidelně pořídí „špičku", je častován shovívavým úsměvem. Nemluvě o reklamě, kde byl sice prodej cigaret zakázán, ale propagace alkoholu nikoliv. Naopak je tato reklama stále víc agresivnější a podprahová. Neboť ukazuje, že jen se sklenicí piva nebo panákem v ruce můžete potkat ty správné, veselé kamarády. Jinak jste beznadějně out.

Podle psychiatra Miloslava Kašpara z Havlíčkova Brodu, který se léta zabývá léčbou alkoholových závislostí, je česká společnost k pití proto tak tolerantní, neboť je doslova alkoholem promořená. Normální je ten kdo pije, nikoliv ten, kdo alkohol odmítá. Zkrátka, kdo nepije, není Čech.