Nízkoprahový klub poskytuje své služby v Havlíčkově Brodě více než 2,5 roku. Za tu dobu prošlo klubem přes 450 mladých lidí. Volný čas tu tráví v průměru 18 dětí denně.

„I přes poměrně dlouhou dobu našeho fungování se stále setkáváme s lidmi, kteří o službě nevědí, nebo o ní mají zkreslené představy, které bychom rádi uvedli na pravou míru," říká vedoucí nízkoprahového klubu Kateřina Uchytilová. Nízkoprahový klub BAN, zřizovaný Oblastní charitou Havlíčkův Brod, je určený pro děti a mládež ve věku 10 – 20 let, kterým pomáhá například řešit jejich osobní problémy či jen vyplnit volný čas. Klub u svých klientů nezjišťuje žádné podrobnosti či osobní údaje, ale na druhé straně od nich žádá v prostorách klubu především slušné chování. „Naši klienti předem vědí, jaké aktivity jsou u nás zakázány. S každým si na začátku individuálně pohovoříme a uzavřeme smlouvu. Pokud klient poruší pravidla, následuje systém sankcí. Tou nejhorší je zrušení smlouvy na půl roku," vysvětlují sociální pracovnice Jana Nieslerová a Radka Doležalová. Jak tvrdí, tato sankce bývá účinná, většina klientů se vrací zpátky a jsou ochotni pravidla dodržet. Jak se klientům v klubu líbí, co je baví, co od klubu čekají, co si na něm cení, se nám zjistit nepodařilo.

Žádný klient, ať mladší, či starší, tou dobou přítomen nebyl. Podle Uchytilové je základem činnosti klubu zachování naprosté anonymity klientů. Proto s nimi není možné hovořit a zpovídat je (ani ty plnoleté), byť pod slibem naprosté anonymity. Nicméně BAN pravidelně pořádá na téma program klubu a jeho oblíbenost mezi klienty anketu.

Na otázku, zda se klub nebojí, že až přílišná anonymita nemusí budit důvěru, zvlášť pak u veřejnosti, odpověděly všechny tři sociální pracovnice jednoznačně: Slyšely jsme to, ale řídíme se přísně danými standardy sociálních služeb."