Na jeho místě bude za peníze Kraje Vysočina postaven nový domov pro seniory se zvláštním režimem se zhruba stovkou lůžek. Jeho klienty budou především lidé trpící Alzheimerovou nemocí nebo jinými formami stařecké demence.

Jaroslav Švanda