„Uvědomujeme si, že kino se čím dál více stává kulturním centrem. Jezdí sem pravidelně různá divadla, která si u občanů získala oblibu. Uvědomujeme si však i to, že pro některé větší soubory naše prostory nejsou dostačující. Vybudování komfortního zázemí i rozšíření jeviště by do budoucna mohlo zpestřit nabídku divadelních představení i přilákat herce, kteří tady dosud nevystupovali,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd. Oprava fasády vyjde zhruba na tři miliony korun.