Základním posláním spolku je vrátit slovu „feminismus“ původní význam. A ženským spolkům jejich někdejší prestiž. Chce povzbudit v ženách touhu po jejich vlastní nezávislosti a dodat jim sebedůvěru v prosazování jejich nápadů. Využít ženský potenciál k ochraně celospolečenských hodnot a zájmů.

Éra žen podle zakladatelek spolku Kateřiny Dubnové a Cornelie Procházkové.programově odmítá jakékoli kvóty na obsazování řídících pozic ženami. „S stejně tak jako různé dotace a granty, které by spolek pouze začlenily do stávajících vládních a pseudovládních struktur a ve svých důsledcích by znemožnily realizaci konkrétních projektů, které nemusí být v celkovém souladu se současně panující oficiální politikou. Sdružujeme ženy, které vědí, že zadarmo jim nikdo nic nedá a které ani nic zdarma nechtějí, protože vědí, že za to, co je zdarma, se obvykle platí nejdráž, ztrátou sebeúcty a nezávislosti," říká Cornelia Procházková.

„Trváme na tom, aby s ženami bylo zacházeno jako s plnoprávnými rovnocennými bytostmi a aby tak i ženy zacházely se sebou samy. Chceme si připravovat konkrétní body programu, který jsme nazvaly malá domů - malé právní a ekonomické kroky pro okamžité zlepšení postavení žen," dodává Kateřina Dubnová.

Benefiční akci pořádalo skautské středisko Bobříci.
OBRAZEM: Skautské odpoledne pro postižené děti