Jak upřesňuje, kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fotografií. „Obsah každé z nich jsem podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky odborným komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech,“ dodává Kamp.

Vzhledem ke svému množství a různorodosti jsou fotografie rozdělené do několika kapitol: Německý Brod a okolí, Kolem Golčova Jeníkova, Ždírecko a Chotěbořsko, Přibyslav a Ledečsko. „Nejde o členění primárně zeměpisné, protože v různých částech okresu se vývoj povstání lišil a centry nejčastěji bývala nejbližší města. Snímky jsou zároveň řazeny chronologicky, aby dokázaly skrze své popisy vyprávět příběh povstání v dané oblasti,“ vysvětluje Kamp s tím že čtenář se tak stane pomyslným svědkem osvobození Německého Brodu, snah pohledských obyvatel bránit svou ves před prchajícími Němci, přestřelky mezi Sověty a Němci u Golčova Jeníkova, následků sovětského bombardování Ždírce a Krucemburku, masového projíždění Němců Ledčí nad Sázavou a Přibyslaví a mnohých dalších událostí.

#clanek|3656509

Za specifickou kapitolou knihy pak označuje autor podrobně zdokumentovaný nález zubožených těl českých povstalců v Hurtově háji u Věže a v Lázničkově stráni mezi Havlíčkovým Brodem a Perknovem. „Tato událost neodmyslitelně patří k lokální paměti na konec války na Havlíčkobrodsku a autor je přesvědčen, že její hrůzy se stále musí v ryzí podobě připomínat,“ zdůrazňuje Kamp.

Publikace zároveň skládá poctu všem odvážlivcům, kteří se rozhodli i přes ohrožení vlastního života konec války v okrese fotograficky dokumentovat. V dotisku byly opraveny drobné překlepy a především doplněny údaje k více než čtyřiceti některým fotografiím na základě nově nabytých faktů. Kniha vyšla s podporou Kraje Vysočina (v rámci Edice Vysočiny) a má 300 stran na křídovém papíře.