Patrioti Posázaví zajásají, publikaci si koupí, ale nejspíš brzy odloží. Domů si nepřinesli původní a dobře napsanou místopisnou literaturu, ale docela drzý kompilát dříve vydaných knih Františka Plevy a Eduarda Doubka, převzatých textů z webových stránek obcí a neomaleně vygooglované přepisy z počítačové Wikipedie.

Neopsáno zůstalo jen posmrtné vydání bedekru Havlíčkobrodský poutník aneb Havlíčkovým Brodem a jeho okolím ze všech stran od Františka Drašnera; možná jen proto, že autor o něm nevěděl.

Téměř 180 stránková kniha proto nemá copyrith a svého autora neuvádí ani na titulní straně, ani v tiráži.  Teprve na 14. stránce se jen tak mimochodem dovíme, že publikaci z uvedených zdrojů snaživě opsal a sám sobě vydal Zbyněk Ludvík Barger (1956).

Posázaví, dolní nebo horní?

Z jeho curiculum vitae se dočítáme, že „dokončil studia", leč neprozrazuje, co vystudoval, zda střední školu nebo univerzitu, zato tvrdí, že je „věren tradici", a proto po roce 1989 vstoupil do politiky – stal se přísedícím(!) u Obvodního soudu pro Prahu 4. Shodně s tím, jak si Barger plete nezávislou justici s politikou, kraj od Havlíčkova Brodu po proudu řeky dolů považuje za dolní Posázaví, nikoli za horní.

Můžeme hádat, ale neuhodneme, proč jeho kniha startuje až v Havlíčkově Brodě a za Brodem přeskakuje všechny obce, včetně Okrouhlice, až po Dobrou nad Sázavou.

Proč vůbec nevychází od prameny řeky a míjí Škrdlovice, Polničku, Žďár nad Sázavou, Ronov nad Sázavou, Přibyslav a řadu vesnic na pomezí Čech a Moravy.

Pravdy věru objevné

Autor pořád dokola píše o „bývalém okrese Havlíčkův Brod." Možná z neznalosti, okresy jako územní celky nezanikly, zmizely jen okresní úřady.  Některé fotografie mají popisky, o jiných nevíme co ilustrují, nebo proč zde vůbec jsou záběry z Prahy.  Mnohé pravdy v knize jsou věru objevné. Například: „Obec Nová Ves u Světlé nad Sázavou je součástí Kraje Vysočina." Nebo máme být překvapeni, že hasiči hasí a pořádají plesy. A turista ať si všimne, že v obci je „umístěna požární zbrojnice dobrovolných hasičů" a na návsi „jsou kabely el. proudu vedeny pod zemí." Leccos naopak zůstává utajeno. „Nad vesnicí Koňkovice je nejvyšší vrchol v okolí, jeho výška je 708 m nad mořem. Na tomto zalesněném vrchu je umístěna dnes však neprovozovaná rozhledna." – Že se píše o bájném Melechovu, se má laskavý čtenář dovtípit.

Do Třeště a potom hurá do Úsobí

Kniha nepochybně neprošla lektorským posudkem, který by odhalil chyby a nepřesnosti. Např. do českých dějin se zapsal Hynce Ptáček z Pirkštejna, nikoli Hynek. Schází alespoň základní jazyková korektura, text hýří trpnými rody („hostinec byl zakoupen Růženou a Františkem") a v Německém Brodě „dochází k zahájení celkem pravidelného města".  Některá sdělení jsou nesrozumitelná, protože přísudky od podmětu bývají vzdáleny i několik dlouhých vět, větné vazby nejsou jasné a uspěly by v kdysi slavné rubrice Dikobrazu – Kýho výra?  Z nepochopitelných důvodů jsou některá místní jména v uvozovkách, např. „Havlíčkův Brod". Často stejná slovní spojení uzavírají první větu a hned začínají větu následující. Celým stránkám scházejí odstavce, zřejmě je neměly ani opsané texty z obecních webů. Záhadou je, proč si autor, když svoji pouť Posázavím zatím ukončil v Horce nad Sázavou, ještě odskočil na Třebíčsko do Třeště(!), a proč navazující kapitolu zahajuje neporazitelnou větou: „A nyní se z Třeště přesuneme do Úsobí u Humpolce." Je to kniha bez konceptu, plná banalit, chatrného jazyka a stylu. Ale hlavně – není poctivá. Žel, i takový škvár „turistické literatury" dnes vychází. A slibuje se nám druhý díl…

Ivo Havlík