„Tato změna činnost knihovny neohrozí, nic se nemění ani pro její zaměstnance," zdůraznil nový ředitel organizace Cekus Josef Hospodka.

Podle starosty města Tomáš Škaryda se tak podařilo sdružit kulturní činnost organizací v Chotěboři pod jednotnou hlavičkou.

„Cekus nyní bude tvořit knihovna, muzeum a kino, pod nové vedení přejde z knihovny všech osm zaměstnanců se stejnými podmínkami jako dosud. Pozitivum vidíme i v tom, že se do budoucna sjednotí termíny pořádání různých kulturních akcí," upřesnil starosta.

Podle Hospodky je knihovna Ignáta Herrmanna jedno 
z významných a veřejností vyhledávaných center kulturního dění ve městě.

Galerie, jež je součástí knihovny, má zamluvené termíny výstav až do roku 2020.

Součástí Cekusu byl v minulosti i zimní stadion Aréna, ten naopak přechází pod správu Technických 
a lesních služeb Teles.