Nejprve byla nově vymalována a poté přibil do místnosti nový nábytek. A tak se z neútulné místnosti rázem stala reprezentativní knihovna. O tuto změnu se nejvíce zasloužila hospodářka obce, která přeměně věnovala nemálo svého volného času a práce. Zapojila i celou svou rodinu. Knihy, které se musely všechny vystěhovat, pomáhali přemísťovat i žáci Základní školy v Lučici. Všem patří velký dík. Jen doufáme, že se zvýší počet čtenářů a návštěvníků knihovny.

(hš)