Akci připravila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Celé dopoledne věnovali knihovníci výtvarným činnostem. Vyráběli předměty z papíru, plsti nebo vlny. Cílem akce bylo naučit se různé výtvarné techniky, které pak mohou použít ve svých knihovnách při organizování různých akcí, například výtvarných dílniček pro děti.