„V červenci je instalován speciální nábytek do odborných učeben. Spolu s přenosnými počítači dodává firma také velké SMART TV a interaktivní dataprojektory, které budou ve všech nových třídách. Nové prostory již zkontrolovali pracovníci inspektorátu bezpečnosti práce, odboru životního prostředí a především hasičského záchranného sboru. Připravují se podklady tak, aby nejpozději do poloviny července úspěšně proběhla kolaudace,“ informoval o postupu prací ve škole ředitel školy Ota Benc.