Vyřešit tento problém chtělo město stavbou kolumbária a vyhlásilo výběrové řízení. „Do soutěže se přihlásil jediný uchazeč, ale i ten ztratil zájem,“ vysvětlil starosta Martin Kamarád.

Jak dodal, město vyhlásí nové výběrové řízení a dokončení stavby, plánované na závěr letošního roku, se posune."Snad to stihnou než umřu," poznamenal s černým humorem Jan Mňuk z Přibyslavi.

Kolumbárium chce mít Přibyslav v nové části hřbitova. Bude v něm 171 schránek pro urny. „Do jedné schránky se vejdou až čtyři urny,“ upřesnil starosta Martin Kamarád. Jak potvrdil, kolumbárium se opravdu staví proto, že se zvyšuje mezi pozůstalými poptávka po spalování a hřbitov v Přibyslavi nemá dost místa k uložení uren.

Ulice Lužická Humpolec
Toužebně očekávaný obchvat Humpolce: dodavatele vyberou v září

Že stoupá zájem o kremace konstatovala i Společnost přátel žehu. „Důvody jsou ekologické i ekonomické.Tento způsob pohřbívání šetří půdní fond. Městu odpadá starost o opuštěné hroby,“ prohlásil tajemník společnosti Stanislav Motyčka.

Stavba kolumbária na hřbitově v Přibyslavi měla skončit v prosinci tohoto roku. Kolumbárium byla původně pohřební komora s výklenky, kam se ukládaly schránky s popelem zemřelých. Dnešní kolumbárium je stavba sloužící k pietnímu uložení uren.