Do tohoto celostátního projektu se podle ředitele školy Petra Adama přibyslavská škola zapojila ve spolupráci s pražskou společností Channel Crossings.

„Projektu se zúčastní asi 60 žáků osmých a devátých tříd. Projekt probíhá po celý den v pěti vyučovacích skupinách. Žáci budou hovořit pouze anglicky a poznávat při tom osobnosti evropské kultury a historie," popsal průběh dne koordinátor Pavel Namyslo. Podle jeho informací běží letos tento originální projekt celkem ve třiceti školách v celé ČR. „Informace o projektu jsme vyhlásili loni v září, aby školy měly čas se přihlásit. Projekt jsme zahájili v únoru. Bude trvat do června. Naše netradiční vyučování začíná stejně jako ve škole. V osm hodin ráno. Pro naše lektory to znamená vstávat třeba ráno ve čtyři, abychom byli na místě včas. Někdy zvládneme i dvě školy za týden. Vyučujeme pouze v angličtině, podle metodiky Jany Chráskové," upřesnil Namyslo.

Komenského motto Škola hrou se včera v přibyslavské škole naplnilo doslova a do písmene. Učitel národů by zajásal. Ve škole se lektoři žákům představili v kostýmech Napoleona, skladatele J. S. Bacha, spisovatelky Agáty Christie, archeoložky Mary Leacy a zpěváka Johna Lenona. S těmito slavnými osobnostmi žáci diskutovali pouze anglicky. S archeoložkou 
o anatomii, s Bachem o hudbě, s Lenonem o míru a společenských problémech, s Napoleonem o společnosti a jejích zákonech.

Zkušenosti lektorů, že jazyková úroveň žáků v jedné třídě může být velmi rozdílná, se potvrdilo vzápětí. Hned na začátek měli školáci ve skupině vyplnit jednoduchý dotazník v angličtině. „Něčemu rozumím, něčemu vůbec ne. Přiznám se, že moje angličtina není nejlepší, na ulici bych se s Angličanem asi nedomluvila," přiznala Zuzana Paulová z osmého ročníku.

„Projektový den je zajímavý, zatím se mi líbí, ten test bych vyplnil, ale jestli bych se anglicky dobře domluvil, nevím," podotkl její spolužák Patrik Pejzl.

Cíl: Hovořit zcela bez ostychu

„Jsem optimista. Myslím, že tento způsob vyučování žáky nejen pobaví, ale dá jim něco do života. Já osobně bych si to na jejich místě opravdu užil, moci se učit jazyk takovým netradičním způsobem. Zatím jsem pracoval s první skupinou. Na žácích jsou ještě vidět rozpaky. Netuší ještě, o co přesně jde. Ale myslím, že až přijde druhá nebo třetí skupina, přestanou se stydět, budou mnohem aktivnější a budou víc mluvit," shrnul učitel Jaroslav Zich.

Podle koordinátora Pavla Namyslo není úkolem lektorů žáky zkoušet, známkovat, opravovat jim stále chyby ve výslovnosti a stresovat je. „Hlavním cílem je naučit žáky mluvit, klást otázky, hovořit bez ostychu běžným jazykem, bez složitých frází z učebnic. To proto, aby se v běžném životě domluvili. Protože se bohužel někdy stává, že se školák naučí anglicky přesně podle učebnice, ale když přijede do zahraničí, lidem na ulici nerozumí. A nebo, což je ještě horší, stydí se. Nevěří si a bojí se promluvit," zdůraznil Namyslo.

Aby výuka angličtiny byla do budoucna v Základní škole Přibyslav skutečně kvalitní, tomu by měly podle ředitele Adama pomoci nejen projektový den, ale hlavně dvojjazyčné učebnice, které škola získala právě v rámci projektu Škola bez hranic od společnosti Channel Crossings. „Zatím to jsou učebnice dějepisu a zeměpisu. Do budoucna uvažujeme také například o učebnicích fyziky," upřesnil Adam.

Přidají i němčinu

Kromě angličtiny chce škola v Přibyslavi zkvalitnit podobným způsobem také výuku němčiny.

„Němčina není v současné době tak frekventovaná jako třeba angličtina, což je ale škoda, už proto, že Němci a Rakušané jsou naši sousedé, a mnozí německy mluvící investoři na území Česka i podnikají," podotkl Adam. Celý projekt Škola bez hranic je dotovaný z financí Evropské unie.