Zbrusu nová kompostárna, která byla z velké části financována Evropskou unií, by měla v nejbližších dnech začít naplno sloužit.
„Primárně je určena pro obyvatele města, ale pravděpodobně bude možné sem ukládat bioodpad i z jiných sídel,“ uvedl včera starosta Golčova Jeníkova, Pavel Kopecký.

Kompostárna je ukryta u lesa několik málo kilometrů za městem na místě bývalé a dnes již zrekultivované skládky v lokalitě, kterou místní dobře znají pod názvem Kobylí hlava.

Kompostáren v okolí, potažmo na celém Havlíčkobrodsku, příliš mnoho není, proto je možné, že celé zařízení na zpracování bioodpadu bude během sezony skutečně v permanenci.

Navíc v okolí je tento objekt, který je vybaven veškerou potřebnou technikou,  jediný svého druhu. „Kapacitně je připraven na zpracování tisíce tun odpadu ročně,“ konstatoval starosta Kopecký.

Dovezený chemicky nezpracovaný biologický odpad se zde bude třídit a po několika týdnech „zrání“ by z dovezeného materiálu měl vzniknout kvalitní kompost, který bude možné dál využívat.  

Radnice se na projektu za zhruba devět milionů podílela deseti procenty. Pět procent bylo hrazeno ze Státního fondu životního prostředí a zbytek byl zaplacen z evropských fondů.