Dělníci pokryli silnici štěrkovou drtí, penetračním makadamem a vše ukončil živičný nátěr. Na okraji komunikace je v délce asi 150 metrů nezpevněná krajnice. Dělníci zajistili i odvodnění systémem svodů do dvou vpustí napojených na kanalizaci. Práce na silnici provedla firma z Ledče nad Sázavou. Na opravy cesty získalo město Světlá dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny za 100 tisíc.