Na jeho vzniku měla velký podíl agrární strana, jejíž původ se datuje do roku 1899. V 17. čísle Hlasů z Posázaví ze dne 22. února 1912 vyšel článek, který referuje o plánované schůzi pěstitelů brambor v tehdejším Německém Brodě.

Svaz pěstitelů. Svaz pěstitelů zemáků pro království České svolává I. sjezd bramborářů vysočiny Českomoravské na den 25. února 1912 na 10 a půl hodinu dopolední do velkého sálu Sokolovny v Něm. Brodě.

Pořad jednání: 1. zahájení sjezdu předsedou „Svazu“ p. Frant. Šmirousem, zemským poslancem atd. v Bukové. 2. Cíle a úkoly českých bramborářů do budoucnosti, p. Ant. Švehla, předseda Jednoty řepařů, zemský poslanec v Hostivaři. 3. Začáteční naše práce a její výsledky: Ant. Chroustovský, rolník v Něm. Brodě. 4. Ustavení odboru Svazu. – Volné návrhy.

Lide venkovský! Po stálých útiscích jsme se vzchopili konečně i my bramboráři k obraně svých životních zájmů, výsledky prvního našeho kroku jsou všude znatelny, úkoly naše v boji proti všestranně dobře vyzbrojeným odpůrcům jsou veliké, nemáme k ruce bohaté fondy peněžní, na naší straně jest pouze pevné odhodlání bránit naše spravedlivé požadavky, a protož přijďte v zástupech na tento I. bramborářský sjezd. Agitujte od muže k muži, jediný rolník ať střední neb malý nesmí zůstati nečinným, jedná-li se zde o lepší budoucnost našeho kraje. Doroste, konej svou povinnost ! Den 25. února patří veliké manifestaci pro naše spravedlivé požadavky. – Na shledanou !  'Svolavatelé'.

Štěpán Podešt