Konference byla určena především pro odbornou veřejnost, ale navštívit ji mohli i ti, kteří se o problematiku paliativní péče (péče o umírající) zajímali nebo v minulosti pečovali, či dneska pečují o umírající příbuzné.

Dobrá smrt

„Téma letošní konference Jak je možné pokojně zemřít směřuje k zamyšlení nad otázkami, co a jak můžeme pro nemocného a jeho rodiny udělat, aby umírání a smrt byly co nejpokojnější,“ informovala o konferenci koordinátorka Martina Paulusová. Konference hledala odpověď na otázky, co může udělat profesionál, který umírajícího na poslední cestě doprovází a co jeho rodina.

„Jde o to, kde jsou naše možnosti a potenciál a naopak, kde jsou naše limity, kam již nemůžeme či bychom ani neměli vstupovat. Na toto téma nabízí konference různé pohledy na základě profesních i osobních zkušeností,“ dodala Martina Paulusová.

Dříve vyslovené přání

Se svými příspěvky na konferenci vystoupili kromě lékařů, sester a pracovníků domácích hospiců, také sociální pracovníci a právnička JUDr. Barbora Vráblová, právník v hospici Cesta domů. Ti zde představili takzvaný institut dříve vyslovených přání. „Každá dospělá lidská bytost jasné mysli má právo určit, co se bude dít s jejím vlastním tělem.“ Tato slavná věta amerického soudce Benjamina Cardoza z roku 1914 stojí v základech právního institutu, který se nazývá Dříve vyslovená přání.

Právo na sebeurčení každého člověka podle právníků nekončí tím, že už nemůže mluvit, nebo není kvůli svému zdravotnímu stavu schopen o sobě rozhodovat. Už od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat své dříve vyslovené přání, ve kterém může popsat, co si přeje, nebo co si do budoucna nepřeje, když například bude v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), bude trpět syndromem demence v pokročilém stádiu, nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.

V dříve vysloveném přání může každý z nás rozhodnout, zdali si v takové situaci přeje nebo nepřeje například resuscitaci, dýchání s pomocí přístroje, sondy do žaludku, do žíly, antibiotika, nebo dialýzu. Dříve vyslovená přání jsou obrovskou pomocí nejen pro pacienty, ale také pro jejich okolí, rodinu, blízké, zdravotníky. Je velkou úlevou pro okolí, když ví, co si jejich drahý přeje. Pozvání přijal i přední odborník v oblasti onkologie a paliativní péče z Onkologického ústavu V Brně MUDr. Ondřej Sláma.

Město Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina je jediné, kde dosud není kamenný hospic. Nedávno zastupitelé v Havlíčkově Brodě zvedli ruku a jednomyslně schválili smlouvu a budoucí smlouvě darovací . Tímto krokem se pozemek U Rybníčku nedaleko psychiatrické nemocnice bezúplatně převádí na Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Nevyléčitelní lidé by měli umírat v domácím prostředí, pokud je to možné. To je teze, kterou stále Kraj Vysočina považuje za svou největší prioritu v oblasti paliativní péče. Ročně na mobilní paliativní péči přispívá až deset milionů korun. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání nevyléčitelně nemocného člověka v domácím prostředí.

Pořadatelem konference je Spolek pro lůžkový hospice Mezi stromy, z.s. Partnery akce jsou Nemocnice Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkův Brod a Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod.