„V sobotu se mělo konat zasedání shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod. Na něm se měla hodnotit práce v uplynulém volebním období, uskutečnit volby do orgánů odborového svazu hasičů a projednat činnost na další roky. Museli jsme však vše zrušit,“ sdělil starosta havlíčkobrodského sdružení dobrovolných hasičů Josef Stejskal.

Online reportáž

Právě kvůli nečekanému zákazu se dobrovolným hasičům prodlouží aktuální volební období, které mělo skončit v březnu. „Jelikož se ale zvolení nového orgánu posouvá, tak bude bude v práci prozatím pokračovat ten současný,“ uvedl Stejskal.

To má však jeden háček, který by pro hasiče mohl představovat určité komplikace. „Neměli by přijímat žádná zásadní rozhodnutí, pouze řešit technické věci tak, aby zajistili chod sdružení,“ upozornil starosta pelhřimovských hasičů Petr Razima.

Nový termín schůze hasiči zatím nemají. „Ono to není tak jednoduché. Na okresní shromáždění totiž navazují krajská a končí to celorepublikovým sjezdem. Teď se musí vymyslet komplet celý harmonogram,“ vysvětlil Stejskal.

I přes nabourání původních plánů rozhodnutí ministerstva plně respektuje. „Sice kvůli tomu proděláme nějaké peníze, ale nedá se nic dělat. Tato preventivní opatření chápu,“ řekl Stejskal.

Rušení se netýká jen Havlíčkobrodska. „Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se nemohou konat žádné plánované akce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celorepublikově se ruší také shromáždění delegátů v jednotlivých okresech, včetně těch, kde byl předpokládaný počet účastníků menší než sto,“ sdělil starosta republikového sdružení hasičů Jan Slámečka.