Podle statistických údajů měly Habry v roce 1850 celkem 2136 obyvatel, avšak za sto let na to počet obyvatel v roce 1950 činil pouze 1149. V roce 1909 byl městys Habry povýšen na město.

Po první světové válce byl zrušen berní a uschovací úřad a po uskutečnění Košického programu došlo ke zrušení soudního okresu a soudu. Habry přišly o statut města, stavební úřad i o matriku.

V roce 1992 byl usnesením České národní rady statut města navrácen a později i matrika a stavební úřad. V současné době mají Habry přes tisíc obyvatel a 384 domů. Radnici vede starosta Luděk Kovařík.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. Jak dlouho jste starostou ve svém městě?

Ve funkci starosty města Habry jsem bezmála osm let.

Jaké je vaše původní povolání?

Původním povoláním jsem profesionální řidič.

Jaké plány jste měl, když jste se stal starostou, co jste chtěl ve svém městě změnit?

Uvědomoval jsem si nutnost denní práce pro občany města a komunikace s nimi. Můj hlavní cíl byl posunout rozvoj městečka směrem k 21. století a zlepšit životní standard obyvatel.

Co z vašich plánů se podařilo uskutečnit?

Podařilo se nám vytvořit plán nové výstavby a postupně jej realizovat.

Které investiční akce ve vašem městě z minulé doby považujete za nejdůležitější?

Vytvořili jsme nové parcely pro rodinné domy. A v minulém volebním období jsme vybudovali zdravotní středisko, které slouží obyvatelům města a přilehlého okolí. Ve středisku se nachází také komunitní centrum, které podporuje a rozvíjí aktivity občanů.

Co plánujete pro příští rok ?

Důležitým úkolem pro příští rok a léta následující je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Co vám ve vašem městě dělá největší radost a naopak starost?

Největší mou radostí je atmosféra v městě. Lidé jsou pospolití, pandemie je spíše stmelila a rádi se setkávají. Názorným příkladem je šrumec, který je patrný každý den na náměstí. Jako nepříjemnost vnímám neutěšenou situaci kolem nádob na tříděný odpad.

Teď, když víte, co práce starosty obnáší, a mohl se vrátit v čase, šel byste do toho znovu?

Práce starosty není jednoduchá, lze na ní najít zápory ale i klady. Když se ohlédnu zpět, cítím, že bych se rozhodl stejně.

Budete kandidovat i v dalších komunálních volbách?

Volby do zastupitelstev obcí jsou až za rok, v tuto chvíli se soustředím spíše na aktuální témata.

close Starosta města Habry Luděk Kovařík info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Starosta města Habry Luděk Kovařík Luděk Kovařík

Ročník 1962 vzdělání střední s maturitou.
Ženatý, jedna dcera.
Většinu času zabere starostování, ale baví se výlety.
Životní motto: „Co tě nezabije, to tě posílí."