Nyní je potřeba je dokončit severní stranu kostela a provést ve spodní části obložení žulovými deskami, aby fasáda lépe dýchala. „Dokončení prací předpokládáme zhruba v objemu 3 až 5 milionu korun,“ říká farář Sandtner, ale bude záležet i na výsledcích veřejné soutěže. Ovšem tolik peněz farnost nemá. „Nově jsme vyhlásili, tedy my jako farnost, za administrativní pomoci města veřejnou sbírku na území Kraje Vysočina. Sbírka probíhá od 20. 12. 2018,“ informuje farář.

Dárci mohou věnovat peníze na kostel do pokladniček na sbírkových místech, farnost bude pořádat také benefiční akce, kostelní sbírky, vedení farnosti chce navštěvovat a kontaktovat sponzory, časem snad i občany, pokud budou ochotni pomoci. Dárci si mohou nechat vystavit potvrzení o daru, kvůli úlevě na daních.

Římskokatolická farnost společně s městem naplánovaly postupné kompletní odvlhčení všech zdí kostela moderní metodou. Náklady dosáhnou asi 10 milionů korun.Kostel je ale třeba především odvlhčit. To se podle místostarosty Michaela Omese podaří unikátní chemickou metodou.

„Do zdí se vpraví speciální chemická látka, která zdivo zbaví soli. Ta pak nebude nasávat vlhkost. Je to velice účinná metoda, kterou teprve nyní povolili památkáři," vysvětlil místostarosta Omes. Podobný typ sanace byl v Přibyslavi proveden například ve staré tělocvičně v budově základní školy. Doslova medvědí službu podle místostarosty Omese prokázal totiž kostelu stavební zásah, který se zde uskutečnil asi v 70. letech dvacátého století, kdy byl ke zdi kostela umístěn betonový val, který měl možná stavbu chránit, ale stal se pravý opak. Val vyvolává vlhko a drží ho stabilně uvnitř kostela. Součástí prací je i nová kostelní fasáda. Práce na opravách kostela začaly zhruba před dvěma lety.

Josef Toufar
V úsilí o blahořečení kněze Toufara mohou pomoci pamětníci