„Pokud se skutečně potvrdí existence dalších podzemních chodeb, které vedou od kostela sv. Václava směrem k faře a také k zámku, budu apelovat na členy rady a zastupitelstva, aby odsouhlasili pokračování dalšího detailního průzkumu," uvedl Tourek.

Výzkum se podle jeho slov musí zaměřit i na prostor mezi radnicí a kostelem, pod nímž u křížku z roku 1846 a dvou položených náhrobních desek geologové objevili další podzemní prostor.

„Šance, že pod náměstím vede v hloubce zhruba šesti metrů asi dva metry široká podzemní chodba mezi kos-telem sv. Václava a farou, je značná. Stejně tak lze hovořit o další chodbě mezi kostelem a zámkem," uvedl Nikl.

Šlechtická hrobka pod oltářem není

Začátek chodby mezi kostelem a farou by mohl být lokalizován v kostele vpravo hned za vstupem v místech poslední řady lavic. „Vypadá to, že vchod do té druhé chodby by mohl začínat v knížecí oratoři, tedy v místnosti vpravo od oltáře a pod schodištěm," pokračoval Nikl.

Jeho tým navíc prozkoumal i prostor v blízkosti oltáře kostela, pod nímž měla údajně být hrobka šlechtického rodu Trčků z Lípy. „Tuto hypotézu nemohu potvrdit. Nějaký menší prostor, asi v hloubce jednoho metru, tam je, ale o kryptu nejde," řekl Nikl.

Není bez zajímavosti, že 
geologové při průzkumu světelského podzemí využili i schopností proutkaře Františka Hanuše. Ten také, a bez ohledu na georadar, lokalizoval obě zmíněné chodby. Indikoval i prostor pod oltářem a navíc konstatoval, že mezi radnicí a kostelem je v hloubce asi dvou metrů podzemní prostor. Přibližně dva metry široký a dva metry dlouhý.

„Vzhledem k náhrobnímu kameni, na němž je vyobrazena lebka se zkříženými hnáty s korunou a křížem, vyvozuji, že půjde asi o hrob obětí morové rány. Zřejmě šlo o šlechtice, ovšem ne tak významné, aby byli pochováni přímo v kostele," zamyslel se Hanuš.

Všechny dosavadní předběžné výsledky průzkumu světelského podzemí bude nutné ještě potvrdit. „Nabízí se například nějaký průzkumný vrt, sondáž s kamerou a podobně. Je pravděpodobné, že chodby mezi kostelem, farou a zámkem jsou místy zavaleny. Dokud nebudou otevřeny, nelze s absolutní jistotou nic říct," upozornil Hanuš.

Geologický průzkum bude ve Světlé nad Sázavou pokračovat ještě dalším měřením. „Některé lokality náměstí ještě podrobíme přesnějšímu mikrogravimetrickému průzkumu," řekl Nikl.

Jak vypadá podloží?

Radnice ve Světlé nad Sázavou se rozhodla pro průzkum podzemí v souvislosti s připravovanou revitalizací náměstí Trčků z Lípy.

„Průzkum má primárně vyloučit všechny případné anomálie v podloží, které by mohly eventuálně zkomplikovat stavební práce," připomněl starosta Tourek. I v tomto směru jsou ale první výsledky optimistické. „Podloží je tam pevné," konstatoval Hanuš.

Dochované středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou představuje v současné době asi dvě stě metrů chodeb. Ty se nacházejí severovýchodně od kostela sv. Václava.

„Jsme ve fázi hypotéz, ale dovedu si docela dobře představit, že bychom i nové chodby, pokud se tedy jejich existence potvrdí, otevřeli veřejnosti. Turistická atraktivita Světlé nad Sázavou by tak byla podstatně vyšší," uzavřel Tourek.