Oznámil to Jan Čihák ze spolku Přátelé Zahrádky.

„Hlasování veřejnosti probíhá až do konce března a veřejnost může hlasovat dvěma způsoby. A to elektronicky po vyplnění příslušného formuláře na webu extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina či www.krvysocina.cz/pocinroku.asp, nebo také klasickou poštovní cestou," vysvětlil Čihák.

V této souvislosti dodal, že hlasovací lístek byl zveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina.

„Do sčítání budou ale započítávány pouze zaslané originální hlasovací lístky na adresu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina s označením Počin roku," upozornil Čihák.