„Zvon bude přivezen z Ledče nad Sázavou na bryčce tažené koňmi a doprovázen druhou bryčkou s kostýmovanými postavami. Ty budou připomínat pořizování nových zvonů ve druhé polovině 19. století po té, co většinu Zahrádky i veškeré vybavení kostela včetně zvonů zničil velký požár v roce 1850,“ informoval o akci za Spolek přátel Zahrádky Jan Čihák.

Krátce bude zvon vystaven na náměstí v Ledči (8.40-9.00), na Pláckách (9.15-9.30), v Kožlí (10.00-10.15) a v Kamenné Lhotě (10.45-11.00). „V případě nepříznivého počasí bude převoz zvonu uskutečněn v dodávkovém automobilu zvonařství, uvedené časy a místa vystavení budou dodrženy,“ upřesnil Čihák.

Zhruba v 11.30 hodin by měl být zvon přivítán v Zahrádce, kde bude do 14 hodin vystaven. „Od 13 hodin se uskuteční přednáška zvonaře Rudolfa Manouška o výrobě zvonů. Ve 14 hodin zvon posvětí královéhradecký biskup Jan Vokál.

Ve 14.30 by měl být zvon vyzvednut do věže. Následovat bude mše svatá. Na závěr mše by měl zvon poprvé zazvonit,“ doplnil Jan Čihák. Od 15.30 je připraveno vystoupení pěveckého sboru Dech z Vlašimi. V 16.15 se uskuteční komentovaná prohlídka kostela.