„Nejstarší dokument z 2. poloviny 17. století, psaný německy, popisuje ve volném překladu asi toto: Roku 1663 dne 12. měsíce června tato naše městská věž, která minulého roku 1662 dne 25. měsíce května při nešťastném ohni zde v královském městě Německý Brod mezi jinými shořela, zpět opravena a vystavěna byla. V témže čase v radě byli tito následující pánové: Jeho veličenstva římského císaře rychtář Johann (Jan) Henrich (Jindřich) starší z Lewenfelsu Primátor, pan Walentin Bentsch, pan Samuel Petržil, pan Johann Foltan,“ objasnil obsah dokumentu Ladislav Macek, ředitel Moravského zemského archivu v Brně. Další dokumenty z pozdější doby jsou už psány česky. Všechny tyto listiny projdou nyní rukama restaurátorů a konzervátorů a budou uloženy do archivu. Až bude kostel sv. Kateřiny opraven, někdy v budoucnu je možné, že by tyto cenné dokumenty mohly být v kostele vystaveny.

Zvyk ukládat do věží kostelů a kapliček či základů budov různé vzkazy příštím generacím, je starý stovky let a přetrval dodnes. V roce 2017 vložili vzkaz potomkům do opravené kupole kostela sv. Václava radní v Novém Veselí. Součástí poselství byl i vzkaz od prezidenta Miloše Zemana. V poslední době to učinila například obec Pohled, která do střechy opravené kapličky u silnice na Havlíčkův Brod nechala vložit schránku s dobovými dokumenty, včetně Havlíčkobrodského deníku. Letos se k tomu chystá obec Kynice na Ledečsku, která chce památnou schránku zakopat u kořenů lípy vysazené na počest 100 let od založení Československé republiky.

Petr Adam (uprostřed) byl podle rodičů dobrý pedagog a ředitel, ale úředničina mu moc nešla.
Ředitel školy v Přibyslavi končí kvůli chybě v účetnictví

V roce 2009 byla při opravě střechy kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě do kupole umístěn vzkaz budoucím generacím. „Zpracovali jsme našim potomkům vzkaz v písemné i elektronické podobě na CD, přidali jsme také mince, které v současné době platí, mobilní telefon, vizitky a fotografie těch, kdo rekonstrukci realizovali,“ informoval Milan Málek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod.

Kopule ale nebyla prázdná ani před opravou. Již její původní stavitelé a posléze ti, kteří ji postupně opravovali, přidali několik věcí pro další generace. „Byly tam dobové mince, zakládající dokumenty a dokumenty o rekonstrukcích. Ty nejnovější přitom pochází z roku 1976, kdy stavební podnik rekonstruoval celou střechu na klášterním kostele,“ prozradil Zdeněk Kučera z klempířské firmy, která rekonstrukci zajistila. Dále se tam našly ostatky svaté Eufémie, kopie otisků papeže Pia VI. a pak i dokumenty od jednotlivých klempířských firem, které střechu kostela opravovaly a různé dobové mince.

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.
Kostel potřebuje opravit fasádu, pomoci může sbírka