„Kámen pochází z roku 1577 a je velmi dobře zachovaný. Kromě obvyklého nápisu po obvodě kamenné desky je ve střední části zachycen erb Uhlířů z Budíkova. Jedná se o velmi kvalitní a výborně zachovanou náhrobní desku, která je dokladem překvapivě vysoké kulturní úrovně v jinak jednoduchém a prostém venkovském kostele,“ informoval kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík a dodal: „O Václavu Uhlířovi z Budíkova toho zatím mnoho nevíme, ale každopádně se jedná o nedaleký Budíkov u Humpolce, kde je dodnes dochovaný venkovský„zámeček, což mohla být bývalá tvrz nebo jiné sídlo pánů z Budíkova.“ Náhrobní kámen nese nápis: Léta páně 1577 dne památky obětování Panny Marie – Slovutný Václav Uhlíř z Budíkova dokonal běh života svého jehož to tělo tuto pochováno – Duše odpočívá v Pánu.

V neděli 4.8.2019 od 18:00 proběhne na hradě Lipnici benefiční koncert Harfa zpívá, jehož výtěžek bude věnován na záchranu kostela sv. Jiří v Řečici.