„Náš projekt nominovali do kategorie Péče o kulturní dědictví. Hlasovat pro něj lze dvěma způsoby, a to elektronicky nebo písemně,“ přiblížil za Spolek Přátel Zahrádky Jan Čihák.

Zájemci mohou hlasovat až do konce měsíce. On-line formulář najdou na webových stránkách http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/. V případě, že si vyberou písemnou formu, najdou hlasovací lístek v únorovém čísle novin Kraje Vysočina. Ten pak stačí stačí vyplnit a poslat na adresu krajského úřadu s označením „POČIN ROKU“.