Původně mělo být vše dokončeno koncem září o svátku sv. Václava.

„Nikdo nepředpokládal, že poškození bude tak vážné. Na nové píšťaly by nebyly prostředky, proto se všechny opravují. Na píšťalách, které se již rozpadaly, se také řádně podepsal červotoč. Proto musely být nejprve dokonale ošetřeny a teprve potom lepeny. Například při lepení té největší, která je dlouhá 6 m, bylo nutno použít současně dvacet svěrek," svěřil se Ján Novák, jeden z varhanářů.

Šéf varhanářské firmy Eltrakt Praha, Petr Fischer, připomenul: „Změnou je posunutí skříně varhan dopředu směrem k oltáři a z tohoto důvodu změní své místo i varhanní stůl. Varhaník již nebude sedět zády k oltář, ale bude sedět za stolem na boku skříně, oltář bude mít po své levé ruce a dění u něj bude moci sledovat pouhým pootočením hlavy."

Jinou novinkou se pochlubil farář Marek Marcel Šavel: „Mnohem hezčí bude nyní pohled na prospekt varhan z přízemí chrámu. To co bylo dříve vidět, byly pouze nefunkční makety prospektových píšťal a ty jsou  nahrazeny pětatřiceti skutečnými. Barvitější bude i zvuk, vždyť původních třináct rejstříků bylo rozšířeno na 25."

Do Světlé se na opravu přijel podívat také diecézní organolog Václav Uhlíř, který vykonává dozor nad stavem varhan královehradeckého biskupství. Ten si také vyzkoušel pozici varhaníka.

A kdy poprvé uslyší návštěvníci hrát nově zrekonstruované varhany? „Vše by mělo být funkční před Vánocemi. S největší pravděpodobností ale nebude hotová část skříně zakrývající přívod vzduchu a pan farář si přeje, aby ten sváteční okamžik nastal, až budou varhany kompletně hotové. To by mělo být na počátku roku. Nic se nedá přesně naplánovat, byť bychom si sami přáli, aby to bylo co nejdříve," konstatoval varhanář Petr Fischer.

Jiří Víšek