„Varhany v poutním kostele sv. Anny jsou původním královským nástrojem, který doprovázel bohoslužby po téměř 250 let. Varhany se dochovaly relativně v úplnosti, jak je v 2. polovině. 18. století. postavil pozoruhodný varhanář Vojtěch Schreyer. Tvoří je 6 píšťalových sad. Takzvaných rejstříků. Nástroj doplňuje 12 dřevěných, květinovými motivy dekorovaných, basových píšťal ovládaných nohama, neboli pedálem,“ popsal vzácný nástroj Jan Novotný. Skříň zdobená zlacenými řezbami a zeleným mramorováním tak ukrývá přes 300 píšťal – převážně cínových. Jak zdůraznil Jan Novotný, na varhanách se podepsal zub času v podobě červotoče i nedostatečné odborné údržby v minulosti.

„Navrátit varhanám jejich krásu i spolehlivou funkčnost může pouze náročná rekonstrukce založená na pečlivé ruční práci a původních materiálech. Celkové náklady na obnovu skříně i stroje uvnitř byly předběžně odhadnuty na částku přesahující 2,5 milionů korun," konstatoval Novotný.

V minulém roce proběhla demontáž a převoz nástroje do dílen renomovaných restaurátorů Dalibora Michka a Jana Macha, následovalo očištění jeho částí, impregnace proti biologickým škůdcům a jejich zpevnění pryskyřicí. V letošním roce by měla být realizována první etapa restaurování varhan za podpory Kraje Vysočina, obce Pohled a Biskupství Královéhradeckého. Dotace těchto jmenovaných institucí by měly podle Novotného pokrýt přes polovinu nákladů z částky 670 tisíc korun. Pohledská farnost tak musí pro letošek získat z vlastních zdrojů 268 tisíc korun. To je částka přesahující možnosti pohledské komunity čítající pouhých 35 věřících. Určitou možností pomoci z řad veřejnosti je třeba adopce jednotlivých varhanních píšťal.